KontX CE (Windows Mobile)

KontX CE

Çka është KontX CE ?

Programi KontX CE është një program automatizimi që ofron menaxhimin e porosive dhe shitjeve në kompanitë e shitjes së nxehtë dhe të ftohtë në mjedisin mobil. Në programin KontX CE ju gjithashtu mund të llogarisni në regjistrimin-numërimin e magazinës, si dhe dërgesën dhe pranimin e mallrave. KontX CE, ju lejon përdorimin Offline, edhe nëse nuk ka internet apo nuk mund të kyqen në internet nga zona ku ndodhen distributorët në periudhën kur bëjnë porosi apo shitje, transaksionet mund t’i kryejnë pa kurrëfarë pengese. Në momentin kur lidhe interneti, mund t’i transferojnë të dhënat në programin KontX POS.

ÇFARË BËNË KontX CE ?

Funksioni i Operimit Online; Dhënia e porosive; Transaksionet e blerjes; Transaksionet e pranimit të mallrave; Transaksionet e procedimit ndërmjet magazinave me programin e përcjelljes së magazinave; Prizat për ngarkim të mjeteve; Karakteristikat e përdorimit të printerit me Bluetooth; Karakteristika e printimit të etiketave të produkteve për raft; Procedura e numërimit të magazinës, stoqeve përmes programit të përcjelljes së magazinës; Mbështetja e shitjes me barkod; Definicionet e CRM Konsumatorë-Stoqe-Banka; Përcjellja e rutës (ruta e vizitave) së distributorëve; Identifikimi i subjekteve të distributorëve transaksionarë; Karakteristikat e përdorimit të printerit me Bluetooth; Karakteristika e printimit të etiketave të produkteve; Procedura e numërimit të produkteve që gjenden në automjet përmes programit të terminalit manual.