Mundësi punësimi

Punësimi

I-SOFT SH.P.K. në vazhdimësi angazhon staf profesional.

Nëse mendoni se ju jeni kandidati i duhur për ekipin tonë, dërgoni një CV në adresen : info@isoft-ks.com