KontX REST !

KontX REST !

Çka është Kont X REST?

KontX REST i zhvilluar nga I-SOFT Software, është një aplikim për restorante, i projektuar posaçërisht për përdorim në bizneset si Restaurant, Cafe, Bar, etj.. Është projektuar për operim të shpejtë dhe të pandërprerë në PC me prekje dhe në terminalet e duarve. ...

Lehtësia e përdorimit: Falë ekraneve të dizajnuara posaçërisht për të qenë në gjendje të punojnë në sistemet me prekje, KontX REST është shumë e lehtë për t’u përdorur dhe mjaft praktike për të mos kërkuar trajnime. Baza e të dhënave e personalizuar për rrjedhën e shpejtë dhe të qetë të të dhënave; Për të qenë në gjendje të punojnë në PC me kontakt dhe terminalet e dorës, të jenë në gjendje të përcaktojnë produktin me hollësi shumë të mira në sajë të strukturës së saj të thyer (të nivelit) dhe ta përdorin atë me lehtësi, për të bartur tavolina, karakteristikat e bashkimit të tavolinave, për të hapur tavolina speciale, për të hapur produkt të veçantë …

ÇFARË BËNË KontX REST!

KontX REST synon të plotësojë nevojat e grupit restorant-kafe me modulet e tij si Menaxhimi i Salon-Tavolinave, Vetë-shërbimi, Shërbimi i Paketave, Përcjellja e Kamerave, Sistemi i Grumbullimit, Të Pakompezueshme, Mikpritje dhe Zbritje, Adicion, Shitjet me Barcode. Çfarë bën KontX REST? ...

Tavolina, shërbimi i paketimit, bën përcjelljen e pranimit të klientit, punon me Kompjuterë me Touch Screen, PC ose me terminale të dorës me Touch Screen, mund të shesë produkte me barcode dhe me gramazhë, bënë përcjelljen e nivelit të stoqeve, bënë përcjelljen e pjesës së inventarit në momentin e porosisë, Paraja, Karta e Kreditit, Marrja e Ushqimit, si mjete të pagesës mund të merren para të gatshme, Kredi kartela, kupona të ushqimit dhe i mban raportet e tyre veç e veç, bënë kontrollet e pregaditjes së kuzhinës, barit, Produktet mund të drejtohen në çdo printer të dëshiruar, sıguron një përmbledhje të printimit të listës së llogarive dhe listës së kuzhinës, mund të prıntojë adicione zyrtare, bënë përcjelljen e produkteve që janë printuar me adicion zyrtar dhe produktet që nuk janë printuar dhe jep paralajmërime, mund të jep faturë, shërbimi i paketimit, bënë përcjelljen e konsumatorëve, mbështet programin Caller ID, siguron përcjelljen e llogarisë së hapur për shërbimin e paketimit ku nuk janë marrë pagesat, mund të mbajë transaksionet ditore të arkës (hyrje-daljet), mund ta llogaris kusurin që duhet kthyer, me një buton të vetëm mund të qaseni në kuponat e juaj të vjetër, mund të realizohen aplikimet e Orës së Lumtur, me raportin e përfundimit të ditës, mund të raportojë të gjitha aktivitetet ditore në një faqe të vetme, mund të merren raportet funksionale të dizajnuara për qëllime të ndryshme, mund të bëhet kontrolli i prodhimit, pasi të arrihet në të dhënat e nevojshme, mund të mbajë statistika sipas porosive të marra gjatë javës, mund të merrë raportin e konsumit të lëndës së parë, mund të bëhen autorizime në mesin e përdoruesve, të gjitha procedurat si zbritja, shërbimi me ushqim, kuveri, mund të bëhen brenda autoritetit, shefi im punon në mënyrë të integruar me programe të KontX Software. Me KontX Software, ju mund të kryeni operacione më të detajuara, ta merr kontrollin e aktiviteteve të biznesit nga fillimi deri në fund dhe përdoruesi të ketë përfitime nga kjo. Përdorimi mësohet në periudha trajnimi shumë të shkurtra. Ekziston një mënyrë e lehtë dhe të këndshme e përdorimit.
* Mundësia e përcjelljes së restoraneve grupore
* Rezervimi, përditësimi dhe mosbrengosja për virus
* Mundësia e grumbullimit të ndarë
* Platforma e pavarur dhe përdorimi i lehtë
* Strukturë që mundëson përcjelljen e kamerierëve
* Qasje online dhe e shpejtë
* Raportimi në kategori të ndryshme
* Strukturë e lehtë dhe praktike