Menaxhimi i Hotelit

Menaxhimi i Hotelit

Programi i hotelit i zhvilluar nga ISOFT ju mundëson që të menaxhoni në mënyrë të shpejtë dhe të lehtë biznesin tuaj nëpërmjet moduleve të ndryshme. Ju mund të kontrolloni qoftë një ose më shumë nga hotelet tuaja nëpërmjet sistemit të menaxhimit të hotelit ISOFT. Përmes menaxhimit të hoteleve mund të përmbushen shpejtë Menaxhimi i para byrove, Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin, Menaxhimi i Agjentëve dhe Kontratave, Analiza e plotësimit të kapaciteteve-Kontigjentit-Shitjes, analiza e të ardhurave-shpenzimeve, Menaxhimi i Dhomës – HouseKeping, Anketa, POS-i i Restorantit, Centrali, Programi Stokut-Depos, Menaxhimi i Financave, Integrimi i Kontabilitetit, resurset humane etj.

• Menaxhimi i grupit të Hoteleve
• Menaxhimi i agjentëve dhe kontratave
• Dhoma dhe housekeeping
• Përcjellja e centralit dhe takimeve
• Restaurantet, baret dhe sistemet POS (Point of Sales – Pikat e shitjes)
• Transaksionet e të ardhurave
• Përcjellja e pasqyrës së klientit
• Raportimet detajore grafike dhe të objektit
• Shfrytëzimi i integrimit në restorant
• Lista e policisë dhe transaksionet në fund të ditës

Drejtoni njëkohësisht çdo njësi të Hoteleve tuaja!
Ju mund të menaxhoni t’i gjitha hotelet tuaja nëpërmjet një softueri të vetëm, dhe t’i merrni raportet të konsoliduara. Ju mund të përcaktoni në çfarëdo numri të dëshiruar agjentë, agjentë online, agjentë të kompanive, grupeve apo ata individualë. Derisa i përcjellni tarifat dhe shpenzimet e dhomave, Ju mund t’i përgatisni faturat e hollësishme dhe përmbledhëse. Sınırsız sayıda oda özelliği tanımlayabilirsiniz. Ju mund të reazioni kontrollimin e arkës dhe ndryshimin e shift-it..

Sistemi i Menaxhimit të Integruar të Teknologjisë me ISOFT!