KontX Mobile (Android)

KontX MOBILE

Çka është KontX MOBILE?

Terminalet manuale industriale të aktiviteteve të tilla si Shitje e nxehtë, Shitje e ftohtë, Regjistrimi i magazinës dhe Funksionet administrative, Softueri celular ISOFT që ofron mundësinë e kryerjes në mënyrë të lehtë nëpërmjet pajisjeve të gjeneratave të reja të smart telefonave dhe tabletave, është një ZGJIDHJE që I jep liri mobile biznesit. Të gjitha pajisjet për Android sistemin operativ iOS mbështeten nga KontX MOBILE.
Falë KontX MOBILE, bizneset janë të lira që përmes personelit shitës të lëshojnë fatura në automjete, t’i përfundojnë në mënyrë të shpejtë dhe praktike procedurat duke rritur efikasitetin e biznesit. Jo vetëm personeli shitës, por të gjithë përdoruesit tuaj mund të lidhen me sistem nga telefonat celularë ose tabletët e tyre dhe në moment t’i qasen raporteve në balancat e aksioneve, të konsumatorëve ose të furnitorëve. Falë këtij dhe shumë funksioneve të tjera, KontX MOBILE e afron biznesin tuaj një hap më afër përmbushjes së nevojave të gjeneratës së re.
Çfarë bënë KontX MOBILE ?
* Ndërfaqe që mësohet lehtë dhe shpejtë, me përdorim praktik
* Integrimi i plotë online me sistemin desktop
* Shitje e nxehtë: Shitja duke dhënë faturë në makinë
* Shitje e ftohtë: Marrja e porosive me personelin në teren
* Përcjellja e rutës: Përcjellja e rendit të klientëve në rutën specifike
* Analiza e vizitës së rutës: Analiza e shënimeve të vizitës dhe koordinatave të procesit
* Pranimi i mallit: Pranimi i mallrave nga magazina pas porosive të dhëna
* Grumbullimi mobil: Përcjellja e grumbullimeve të bëra nga terreni
* Pagesa mobile: Përcjellja e pagesave të bëra në teren
* Programi i stoqeve : Kontrolli i gjendjes së stoqeve dhe lëvizjeve
* Aktuale: Kontrollimi i bilancit aktual dhe ekstraktit
* Çmimi i dukshëm: Kontrollimi i çmimeve të stoqeve nëpërmjet barkodit apo të kodit
gjatë shitjes.
* Mundësia e shitjes së shpejtë perms barkodeve
* Shitja perms leximit të numrit serik
* Blerja: Mundësia e hyrjes në fletëdërgesa nga magazina
* Mundësia e dërgimit të menjëhershëm të të gjitha raporteve përmes E-mailit
* Sistemi i Përcjelljes së Detyrave: Të jetë në gjendje të menaxhojë detyrat e departamentit dhe të personelit dhe t’i menaxhojë ato me shënime intervistuese
* Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët: Përcjellja dhe menaxhimi i të gjitha transaksioneve duke hapur një kartë potenciale në terren
* Menaxhimi i Shërbimeve: Hapja e regjistrimit të defekteve të reja dhe menaxhimi i të gjitha proceseve të shërbimit.
PSE DUHET TË ZGJIDHNI KontX MOBILE?
Era e teknologjisë po rrit për çdo ditë pritjet tona. Firmat e mëdha dhe punëdhënësit që duan të ndjekin biznesin e tyre në çdo kohë mbajnë sistemet e tyre të menaxhimit me programin mobil. KontX MOBILE, ndryshe nga softuerët tjerë në këtë fushë, ju mundëson të hyni në çdo fazë të menaxhimit nga menaxhimi i stokut tek shitjet, nga përcjellja e klientit deri në shërbimet e servisit përmes softuerit të tij të integruar në smart pajisjet e zhvilluara. KontX MOBILE, ndryshe nga softuerët tjerë në këtë fushë, ju mundëson të hyni në çdo fazë të menaxhimit nga menaxhimi i stokut tek shitjet, nga përcjellja e klientit deri në shërbimet e servisit përmes softuerit të tij të integruar në smart pajisjet e zhvilluara.