Menaxhimi i Stoqeve dhe Magazinave

Menaxhimi i Stoqeve dhe Magazinave

Duke përfituar nga zgjidhjet KontX-2014, ju mund të bëni që menaxhimi i inventarit të funksionojë pa probleme. Menaxhimi i inventarit dhe magazinës, i cili plotësisht kontrollon stoqet dhe depot tuaja, ju mundëson listimin në bazë të magazinës apo grupeve të magazinave. Ju mund të shihni sasi të materialit të caktuar në një listë të vetme dhe kështu të siguroheni për menaxhim efikas të stoqeve.

 

Menaxhimi i dobishëm i Stoqeve me KontX-2014

 • Lista në bazë të Stokut-Depos
  • Grupet e depove
  • Klasifikimi i materialit dhe përcjellja e pemës së produktit
  • Menaxhimi me konsignacion i produkteve
  • Rezervimet e Stoqeve
  • Përcjellja e afatit të skadimit dhe të garancionit
  • Operacionet e hyrje-daljeve të materialeve me barkode
  • Numërimi-regjistrimi dhe analizat e depos
  • Minus stoku, sasia minimale dhe maksimale, përcjellja e sasisë së stoqeve
  • Përdorimi i stoqeve alternative
  • Numri i pakufizuar i identifikimit standard dhe sasior me barkode
  • Dizajnimi i etiketave dhe barkodimi i produkteve
  • Përditësimi grupor / i shpejtë i të dhënave dhe çmimeve të stoqeve
  • Recetat, prodhimi i shpejtë, prodhimi revers
  • Përcjellja e inventarit
  • Menaxhimi i depos mobile
  • Bashkimi i kartelave të përsëritura

Me I-soft, Stoqet dhe Depot e juaja me plotkuptimin e fjalës janë nën kontrollë !
Me KontX-2014, e cila ju lejon të menaxhoni një ose më tepër depo në të njëjtën kohë, ju do të jeni në gjendje të kontrolloni stoqet tuaja. Falë programit me të cilin do t’i përcjellni edhe sasinë e stoqeve aktuale edhe stoqet reale, mund të keni qasje edhe në sasinë e stoqeve në të kaluarën. Ju mund të keni mundësi të pakufizuara të menaxhimit duke përdorur vetëm kompjuterin, kudo që ka internet.

Për ata që duan të jenë në maje, zgjidhja është I-SOFT !