Menaxhimi i Kontabilitetit

Menaxhimi i Kontabilitetit

Me produktet I-SOFT ju mund të kontrolloni menaxhimin tuaj të kontabilitetit me një sistem të vetëm, pa probleme dhe pa shpenzime. Ju mund të ndërpreni marrjen e mbështetjes nga jashtë falë softuerit kontabël KontX-2014 i cili duke përgatitur planet e juaja të kontabilitetit, ju mundëson që t’i përcjellni pasqyrat e fitimeve-shpenzimeve, t’i ruani të dhënat tuaja, t’i mbani shënimet tuaja dhe t’i menaxhoni degët tuaja.

• Ta shihni bilancin e çastit
• Monitorimi i qendrave të shpenzimeve dhe planit të llogarisë
• Përcjellja e hollësishme e qendrës së shpenzimeve
• Hartimi i pasqyrave financiare
• Përgatitja pasqyrave të bilancit, të të ardhurave dhe të fitimeve-humbjeve
• Kontabiliteti kolektiv, kontabiliteti i menjëhershëm
• Bërja e lehtë e lidhjes së kodeve kontabël
• Përcjellja e legjislacionit actual
• Formimi i faturave reflektuese
• Evidentimi në libër
• Bilanci me bazë devizore
• Futja e shpejtë e të dhënave
• Numërimi i faturave, pagave dhe i librit kryesor
• Përcjellja e hyrje-daljeve të personelit
• Llogaritja e poentimit mujor
• Përcjellja e orarit, të ardhurave shtesë, zbritjeve dhe ditëve të humbura
• Deklaratat
• Taksat, kontributet e pushimeve
• Përcjellja e gjendjes së aseteve
• Zhvlerësimi mujor dhe vjetor
• Rivlerësimi
• Raportim i avancuar
• Konfirmimi

Nuk keni më nevojë për mbështetje!

Me Programin e Kontabilitetit KontX-2014, ju mund të menaxhoni sistemin tuaj nga kudo që keni internet pa pasur nevojë për ndihmë nga jashtë. Përfitoni nga modulet e personalizuara për planet e suksesshme të llogarisë dhe depozitimin. Bëni dallimin e një softueri kualitativ.