Menaxhimi i Restorantave

Menaxhimi i Restoranteve

Menaxhimi i Restorantit

I-SOFT me programin për restorante, ofron zgjidhje teknologjike për operatorët e restoranteve. Falë moduleve për menaxhimin e sallës-tavolinës, vetë-shërbimit, shërbimit të paketimit, përcjelljes së kamarierëve, sistemit të grumbullimit, integrimit hotelier, të papaguarave, çarosjeve dhe zbritjeve, ndarjes së adicionit, shitjeve me barkode, sistemit të printimit, mbështetjes së gjuhëve të huaja, programit të depos, prodhimit dhe kostojs, monitorimit aktual, kërkesave dhe porosive, grafikave dhe moduleve të raportimit, ju mundëson të kontrolloni gjithë restorantin.

 

 

 • Menaxhimi i Sallës, tavolinës, kamarierëve
  • Menuja, receta e prezantimit të produktit
  • Grumbullimi i pjesërishëm dhe i drejtëprdrejtë,
  • Porositja me telefon dhe përcjellja e paketës,
  • Ekrani i shitjes me prekje-Touch screen,
  • Llogaria – Tabela, Ndarja – Bashkimi dhe anulimi,
  • Shitja e Fast Food
  • Raportet e kostos dhe performancës
  • Ekrani i kuzhinës
  • Të punuarit në pajisjet mobile,
  • Punë e integruar në hotel,
  • Përcjellja e shenimeve të porosisë
  • Krijimi i rregullave të nxerrjes së adicionit/llogarisë nga printer

Menaxhimi i një restoranti kurrë nuk ka qenë kaq i lehtë!