Orari X

OrariX !

Çka është OrariX?

Me strukturën fleksibile dhe të lehtë të përdorimit të OrariX dhe moduleve gjithëpërfshirëse të raportimit, ju mund të menaxhoni proceset e pagave të biznesit tuaj në përputhje me legjislacionet ligjore. ...

Me strukturën plotësishtë të përshtatshme të OrariX’it me legjislacion ligjor, Ju mund të përmbushni plotësisht të gjitha nevojat e punonjësve tuaj nën Institucionin e Sigurimeve Sociale dhe të përcjellni në mënyrë të sigurt proceset e listës së pagave. Ju mund të ndiqni të gjitha transaksionet në lidhje me punëtorët e juaj, të cilat ju nevojiten për të përcjellur me modulin tuaj të pagave dhe të menaxhoni me lehtësi të gjitha informacionet tuaja financiare si sigurimi, tatimi në të ardhura, tatimi i vulës, të ardhurat bruto. OrariX ju ofron mundësinë që shpejtë të organizoni transaksionet e listës së pagave, duke kursyer kohën tuaj, gjë që kërkon vëmendje dhe kohë intensive në kushte normale me një strukturë lehtësisht të adaptueshme të proceseve të biznesit të kompanisë suaj.

ÇFARË BËNË ORARI-X!

Kartelat e personelit: Ju mund të kryeni të gjitha transaksionet tuaja të Përllogaritjeve të Pagave në mënyrë praktike dhe të detajuar nëpërmjet ISOFT me përkufizimet e kartelave të personelit, përkufizimet fleksibile mujore dhe grumbulluese.. Përcjellja e hyrje-daljeve të personelit në punë: Hyrje-daljet e personelit në punë, Transaksionet si ndryshimet e degës, mund të përcillen shumë lehtë. Nxjerrja kolektive e punëtorëve, Ndryshimi i pagave: Falë transaksioneve si nxerrja kolektive nga puna, pregaditja e listës së pagave, ndryshimi i pagave, që mund të bëhen në mënyrë grupore në bazë personelit dhe listës së pagave, mund të kryhen brenda disa minutave.. ...

Lista grupore e pagave, Pregaditja e listës së pagave muaj për muaj: Mund të bëhen planifikime me përkufizimet të tilla si Lejet e personelit, Llojet e lejeve, Grupet e pushimeve, Ditët e punës, Ditët e festave publike, Libri vjetor i pushimeve me pagesë, Orari i përdorimit të lejeve dhe Lista e hollësishme e lejeve.
Raportet e Personelit: Ndryshimet, Fitimet shtesë, Përcjellja e ndalesave dhe ditëve të humbura, Minimumi i zbritjes për jetesë
Vjetërsia, Njoftimi i listës së pagave, Lejimi i listës së pagave, Tiketa e llogarisë
Integrimi i deklarimit elektronik: E-deklarata, Dosja e personalizimit, Kompensimi i njoftimit për shkëputje, Planifikimi i Lejeve të Stafit
Deklaratat: Sigurimet Sociale, Puna Rajonale, Enti për punësim
Raporte të avancuara: Mund të merren produkte të tilla si Deklarata mbi punësimin me sigurim, Letra e Vizitave, Njoftimi i Ditëve të humbura, Deklarata e vendit të punës së Institucionit të Sigurimeve Sociale, Njoftimi i preferuar i degës së sigurimit, Primi mbështetës i Sigurimeve Sociale, Dokumenti mujor i primeve dhe Shërbimeve, Deklarata e vendit të punës në regjion, Njoftimi i daljes së punëtorëve, Lista e Njoftimit të Punëtorëve, Orari mujor i punës, Deklarata e ndarjes nga puna.
Interface User Friendly
Me përmbajtje të pasur, të thjeshtë dhe të lehtë për t’u përdorur, mund të filloni menjëherë të menaxhoni proceset tuaja.