Menaxhimi i Sistemit Mobil

Sistemi i Menaxhimit Mobil

KontX-2014 MOBILE është një zgjidhje që i jep biznesit liri të lëvizjes, duke mundësuar operacione të thjeshta të tilla si shitja e nxehtë, shitja e ftohtë, numërimi i magazinave, procedurat administrative përmes terminaleve industriale të dorës , smart telefonëve dhe tabletëve.

• Me KontX-2014 MOBILE, bizneset kanë lirinë e faturimit online me stafin e shitjeve, transaksionet e tyre i përfundojnë shpejt dhe në mënyrë praktike dhe rrisin efikasitetin operacional. Jo vetëm personeli i shitjes, por të gjithë përdoruesit tuaj mund të lidhen me sistemin nga telefonat e tyre celularë ose tabletat dhe menjëherë mund të kenë qasje në raportet mbi gjendjen e stoqeve, mbi bilancin e klientit apo furnitorit.
• Të punuarit pa problem me android
• Përcjellja e barkodeve dhe serive
• Pranimi i mallit në depo
• Shitjet e nxehta&të ftohta
• Përcjellja e rutës
• Numërimi në Depo
• Përcjellja e detyrave
• Customer Relationship Management (Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë)
• Servisi Teknik
• Vizuelizimi dhe printimi i raporteve
Bartni Biznesin Tuaj!
• Ju mund të lidheni në sistemin online me pajisjet celulare përmes rrjetit pa kabllo ose 4G dhe mund të siguroni integrim të plotë. Ju mund të kryeni numërimin në depot e mëdha duke përdorur terminalet e dorës dhe të kurseni në kohë. Sistemi i pajisjeve mobile, i cili ju mundëson që me një rutë ta menaxhoni ekipin tuaj të përcaktuar të shitjes së nxehtë, në të njëjtën kohë siguron leximin e njëkohshëm të barkodeve të shumëfishta dhe qasjen në informacionin e llogarisë rrjedhëse.

Shfrytëzoni fuqinë e pafund të të qenit Online!